Te Whānau Māori Medium

Mā te Honohono ka Ū

Together we grow

He taumata tahi Rūmaki Māori mātou. Ka whakaako mai ngā kōhungahunga (NE), tae noa ki ngā tuākana (Year 8).

Ko te reo me ōna tikanga te kaupapa o tā mātou whānau.

Te Whānau deliver a quality education in Te Reo within a Māori Medium context.

Ko Ngā uara o te whānau

Our Values

Whakaute

Respect

Ngana

Perseverance

Tuakiri

Identity

Ko Ngā Mātāpono o te whānau

Our Principles

Tū Rangatira ki Tōku Mātauranga

I stand strong and confident in pursuit of Education

Tū Hāngai / Rangatira ki Tōku Reo Māori

I stand strong and confident in my Māori Language

Tū Pakari ki Tōku Iwi

I stand strong and confident in who I am and where I belong

Tū Pakari ki Tōku whanaungatanga

I stand strong and confident in making Connections with people.

Tū Rangatira ki Te Ao Hurihuri

I stand strong and confident participating in and contributing to The Global World. 

Te Mauri o Pukeatua

I te honoga o Penekaro rāua ko Glendale, i kawea mai e te kura o Penekaro te rākau kauri hei whakatō ki te kura hou, arā, ko Pukeatua

The Kauri tree was brought from Pencarrow when Glendale and Pencarrow merged to form Pukeatua School.